Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta 2023 r.

Zarządzenie Nr 1.2023 z dnia 2.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 1.2023.pdf (64,87KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (133,27KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (122,88KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (160,48KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (111,68KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (128,63KB)

PDFZałącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (110,66KB)

PDFZałącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (124,58KB)

PDFZałącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (109,96KB)

PDFZałącznik Nr 9 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (120,90KB)

PDFZałącznik Nr 10 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (111,37KB)

PDFZałącznik Nr 11 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (120,43KB)

PDFZałącznik Nr 12 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (64,02KB)

PDFZałącznik Nr 13 do Zarządzenia nr 1.2023.pdf (58,49KB)


Zarządzenie Nr 2.2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie 2.2023.pdf (82,35KB)


Zarządzenie Nr 3.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 3.2023.pdf (37,35KB)


Zarządzenie Nr 4.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

PDFZarządzenie Nr 4.2023.pdf (80,10KB)

ODTuchwała i program 2023.odt (28,04KB)


Zarządzenie Nr 5.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 5.2023.pdf (402,96KB)


Zarządzenie Nr 6.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 6.2023.pdf (55,01KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6.2023.pdf (112,12KB)


Zarządzenie Nr 7.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 7.2023.pdf (112,69KB)


Zarządzenie Nr 8.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 8.2023.pdf (102,34KB)


Zarządzenie Nr 9.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 9.2023.pdf (342,83KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2023.pdf (119,98KB)


Zarządzenie Nr 10.2023  z dnia 19.01.2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 10.2023.pdf (54,74KB)


Zarządzenie Nr 11.2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za l km przebiegu samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru nie będącym własnością pracodawcy.

PDFZarządzenie Nr 11.2023.pdf (76,48KB)


Zarządzenie Nr 12.2023  z dnia 23.01.2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 12.2023.pdf (59,00KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12.2023.pdf (120,24KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 12.2023.pdf (112,67KB)


Zarządzenie Nr 13.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 13.2023.pdf (145,64KB)


Zarządzenie Nr 14.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2023/2024

PDFZarządzenie nr 14.2023.pdf (133,50KB)


Zarządzenie Nr 15.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2023/2024

PDFZarządzenie nr 15.2023.pdf (133,41KB)


Zarządzenie Nr 16.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r.

PDFZarządzenie nr 16.2023.pdf (142,58KB)


Zarządzenie Nr 17.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 17.2023.pdf (460,85KB)


Zarządzenie Nr 18.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 18.2023.pdf (56,45KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18.2023.pdf (115,28KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18.2023.pdf (113,59KB)


Zarządzenie Nr 19.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 19.2023.pdf (180,09KB)


Zarządzenie Nr 20.2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 20.2023.pdf (145,58KB)


Zarządzenie Nr 21.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 21.2023.pdf (415,38KB)


Zarządzenie Nr 22.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 22.2023.pdf (57,48KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 22.2023.pdf (114,09KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22.2023.pdf (111,69KB)

PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia nr 22.2023.pdf (111,47KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 22.2023.pdf (111,40KB)


Zarządzenie Nr 23.2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 23.2023.pdf (230,74KB)


Zarządzenie Nr 24.2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie określenia sposobu przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące w Gminie Przystajń

PDFZarządzenie Nr 24.2023.pdf (76,13KB)


Zarządzenie Nr 25.2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z późniejszą zmianą

PDFZarządzenie Nr 25.2023.pdf (71,94KB)


Zarządzenie Nr 26.2023 z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – działka nr ewid. 209 w m. Stany

PDFZarządzenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2023.pdf (67,87KB)

PDFZałącznik do zarządzenia -Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.pdf (60,74KB)


Zarządzenie Nr 27.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 27.2023.pdf (450,26KB)


Zarządzenie Nr 28.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 28.2023.pdf (57,48KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28.2023.pdf (115,48KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2023.pdf (110,51KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2023.pdf (112,70KB)


Zarządzenie Nr 29.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 29.2023.pdf (231,17KB)


Zarządzenie Nr 30.2023 z dnia 17 luty 2023 r. w sprawie: powołania komisji w celu dokonania przeglądu, oceny i przeklasyfikowania dokumentów niejawnych znajdujących się w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 30.2023.pdf (391,81KB)


Zarządzenie Nr 31.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 31.2023.pdf (342,89KB)


Zarządzenie Nr 32.2023 z dnia 22 luty 2023 r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni

PDFZarządzenie Nr 32.2023.pdf (55,00KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32.2023.pdf (111,30KB)


Zarządzenie Nr 33.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 33.2023.pdf (71,05KB)


Zarządzenie Nr 34.2023 z dnia 22 luty 2023 r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni

PDFZarządzenie Nr 34.2023.pdf (46,83KB)


Zarządzenie Nr 35.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 35.2023.pdf (437,68KB)


Zarządzenie Nr 36.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 36.2023.pdf (58,24KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36.2023.pdf (115,84KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36.2023.pdf (111,88KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 36.2023.pdf (111,66KB)

PDFZałącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 36.2023.pdf (110,49KB)


Zarządzenie Nr 37.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 37.2023.pdf (230,85KB)


Zarządzenie Nr 38.2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 38.2023.pdf (457,20KB)


Zarządzenie Nr 39.2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 39.2023.pdf (55,92KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39.2023.pdf (120,34KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39.2023.pdf (111,75KB)


Zarządzenie Nr 40.2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 40.2023.pdf (251,26KB)


Zarządzenie Nr 41.2023 z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 41.2023.pdf (95,83KB)


Zarządzenie Nr 42.2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości i miejscach występowania azbestu

PDFZarządzenie Nr 42.2023.pdf (98,07KB)


Zarządzenie Nr 43.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – działka nr ewid. 209 w m. Stany

PDFZarządzenie Nr 43.2023.pdf (76,57KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43.2023.pdf (73,48KB)


Zarządzenie Nr 44.2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 44.2023.pdf (60,22KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44.2023.pdf (112,41KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44.2023.pdf (119,80KB)

PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 44.2023.pdf (111,92KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44.2023.pdf (110,92KB)


Zarządzenie Nr 45.2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 45.2023.pdf (193,78KB)


Zarządzenie Nr 46.2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 46.2023.pdf (710,58KB)


Zarządzenie Nr 47.2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 47.2023.pdf (59,79KB)

PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47.2023.pdf (109,50KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia nr 47.2023.pdf (117,35KB)

PDFZałącznik nr 3 do Zarzadzenia Nr 47.2023.pdf (111,33KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47.2023.pdf (114,11KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarzadzenia nr 47.2023.pdf (111,67KB)

PDFZałącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 47.2023.pdf (110,97KB)


Zarządzenie Nr 48.2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 48.2023.pdf (251,85KB)


Zarządzenie Nr 49.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 49.2023.pdf (407,63KB)


Zarządzenie Nr 50.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 50.2023.pdf (227,47KB)


Zarządzenie Nr 51.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przystajń

PDFZARZĄDZENIE Nr 51.2023.pdf (222,89KB)


Zarządzenie Nr 52.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 52.2023 .pdf (342,29KB)


Zarządzenie Nr 53.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 53.2023.pdf (55,18KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53.2023.pdf (111,62KB)


Zarządzenie Nr 54.2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z późniejszą zmianą

PDFZarządzenie Nr 54.2023.pdf (72,73KB)


Zarządzenie Nr 55.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 26 stycznia w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r.

PDFZarządzenie nr 55.2023.pdf (133,73KB)


Zarządzenie Nr 56.2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń

PDFZarządzenie nr 56.2023 .pdf (20,94MB)


Zarządzenie Nr 57.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarzadzenie nr 57.2023.pdf (343,81KB)


Zarządzenie Nr 58.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 58.2023.pdf (57,70KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.2023.pdf (109,71KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 58.2023.pdf (111,09KB)


Zarządzenie Nr 59.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 59.2023.pdf (77,15KB)


Zarządzenie Nr 60.2023 z dnia 06 kwietnia 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia doskonalącego pk. „ŁEZKA 2023”

PDFZarządzenie Nr 60.2023.pdf (96,88KB)


Zarządzenie Nr 61.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 61.2023.pdf (58,16KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61.2023.pdf (115,44KB)


Zarządzenie Nr 62.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 62.2023.pdf (490,51KB)


Zarządzenie Nr 63.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 63.2023.pdf (58,97KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63.2023.pdf (116,17KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63.2023.pdf (115,90KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63.2023.pdf (111,56KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63.2023.pdf (111,21KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 63.2023.pdf (111,90KB)


Zarządzenie Nr 64.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 64.2023.pdf (264,51KB)


Zarządzenie Nr 65.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie oraz utworzenia infolinii.

PDFZarządzenie nr 65.2023.pdf (71,19KB)


Zarządzenie Nr 66.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2023 - 2030

PDFZarządzenie Nr 66.2023.pdf (68,49KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66.2023.pdf (3,07MB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66.2023.pdf (57,96KB)


Zarządzenie Nr 67.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

PDFZarządzenie nr 67.2023.pdf (93,46KB)


Zarządzenie Nr 68.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 68.2023.pdf (4,84MB)


Zarządzenie Nr 69.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2022 rok

PDFZarządzenie Nr 69.2023.pdf (4,59MB)


Zarządzenie Nr 70.2023 z dnia 24.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni

PDFZarządzenie nr 70.pdf (244,39KB)


Zarządzenie Nr 71.2023


Zarządzenie Nr 72.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025 


Zarządzenie Nr 73.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 73.2023.pdf (421,15KB)


Zarządzenie Nr 74.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 74.2023.pdf (54,84KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74.2023.pdf (114,69KB)


Zarządzenie Nr 75.2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 75.2023.pdf (421,19KB)


Zarządzenie Nr 76.2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 76.2023.pdf (57,08KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2023.pdf (109,94KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76.2023.pdf (114,34KB)


Zarządzenie Nr 77.2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.

PDFZarządzenie Nr 77.2023.pdf (73,76KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77.2023.pdf (72,12KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77.2023.pdf (71,17KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 77.2023.pdf (69,17KB)


Zarządzenie Nr 78.2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Przystajń za 2022 r.

PDFZarządzenie Nr 78.2023.pdf (67,72KB)

PDFZałacznik Nr 1.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (135,01KB)

PDFZałącznik Nr 2.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (168,01KB)

PDFZałącznik Nr 3.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (142,32KB)

PDFZałącznik Nr 4.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (129,29KB)

PDFZałącznik Nr 5.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (215,67KB)

PDFZałącznik Nr 6.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (8,42MB)

PDFZałącznik Nr 7.2023 do Zarządzenia Nr 78.2023.pdf (127,22KB)


Zarządzenie Nr 79.2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2023 roku

PDFZarządzenie Nr 79.2023.pdf (148,32KB)


Zarządzenie Nr 80.2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

PDFZarządzenie Nr 80.2023.pdf (72,69KB)


Zarządzenie Nr 81.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie Nr 81.2023.pdf (451,47KB)


Zarządzenie Nr 82.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 82.2023.PDF (63,58KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82.2023.pdf (116,37KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82.2023.pdf (110,39KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82.2023.pdf (111,40KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarzadzenia Nr 82.2023.pdf (111,08KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 82.2023.pdf (110,83KB)


Zarządzenie Nr 83.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7.2023 Wójta Gminy Przystajń z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku Środków Funduszu Pomocy Gminy Przystajń na 2023 rok

PDFZarządzenie nr 83.2023.pdf (290,46KB)


Zarządzenie Nr 84.2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przystajni

PDFZarządzenie Nr 84.2023.pdf (214,84KB)


Zarządzenie Nr 85.2023 z dnia 22.05.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni

PDFZarządzenie Nr 85.2023.pdf (143,96KB)


Zarządzenie Nr 86.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń

PDFZarządzenie Nr 86.2023.pdf (61,91KB)

PDFZalącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86.2023.pdf (107,98KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86.2023.pdf (110,14KB)

PDFZałącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 86.2023.pdf (108,56KB)

PDFZałącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 86.2023.pdf (121,98KB)

PDFZałącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 86.2023.pdf (110,26KB)