Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24043282602732000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0001773149039266180941640011605253291194511035
 1. Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 15434
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 11586
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 4923
 4. Zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3559
 5. Przynależność Gminy Przystajń do związków gmin oraz stowarzyszeń
  Wyświetleń: 3285
 6. Zamówienia publiczne 2020 r.
  Wyświetleń: 3245
 7. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2954
 8. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 2910
 9. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 2734
 10. Rok 2020 - Wyniki badań wody podawanej do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 2705
 11. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2688
 12. Złożone petycje 2020 r.
  Wyświetleń: 2656
 13. Stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2550
 14. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 2528
 15. Bilans i sprawozdania jednostek
  Wyświetleń: 2412
 16. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2411
 17. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 2388
 18. Statut Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 2339
 19. Kierownicy jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2319
 20. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2256
 21. Raporty o stanie gminy
  Wyświetleń: 2239
 22. Skład Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 2223
 23. Pracownicy
  Wyświetleń: 2135
 24. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2082
 25. Bastrzyk Robert
  Wyświetleń: 2022
 26. Kmieć Zbigniew
  Wyświetleń: 2020
 27. Udostępnianie informacji publicznej nie udostępnionej w BIP
  Wyświetleń: 1920
 28. Informacje o jakości wody podawanej do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1914
 29. Wodociąg gminny
  Wyświetleń: 1909
 30. Zamówienia poniżej 30 tys. euro 2020 r.
  Wyświetleń: 1865
 31. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 1801
 32. Górnik Jadwiga
  Wyświetleń: 1775
 33. Sesje Rady Gminy nr XV-XVII
  Wyświetleń: 1747
 34. Wersja archiwalna BIP
  Wyświetleń: 1727
 35. Informacje dotyczące petycji
  Wyświetleń: 1693
 36. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 1682
 37. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Wyświetleń: 1648
 38. Ogłoszenia innych instytucji
  Wyświetleń: 1432
 39. Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów
  Wyświetleń: 1384
 40. Petycje
  Wyświetleń: 1383
 41. Berg Jolanta
  Wyświetleń: 1323
 42. Tyrała Joanna
  Wyświetleń: 1295
 43. Chrzęstek Józef
  Wyświetleń: 1285
 44. Izydorczyk Małgorzata
  Wyświetleń: 1279
 45. Kontrole
  Wyświetleń: 1268
 46. Tomziński Marcin
  Wyświetleń: 1267
 47. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1243
 48. Ogłoszenie dotyczące instalacji solarnych
  Wyświetleń: 1241
 49. Transmisja sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1226
 50. Projekty UE
  Wyświetleń: 1214
 51. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1213
 52. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 1194
 53. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1190
 54. Ogłoszenia własne
  Wyświetleń: 1190
 55. Uchwały Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 1163
 56. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1137
 57. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1089
 58. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1085
 59. Sołectwa
  Wyświetleń: 1050
 60. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 1047
 61. XVIII Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 11 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1031
 62. Rada Gminy VIII kadencja
  Wyświetleń: 1016
 63. Komisje Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 1014
 64. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1013
 65. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  Wyświetleń: 1009
 66. Plany pracy Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 1005
 67. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1000
 68. Projekty krajowe
  Wyświetleń: 981
 69. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 974
 70. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 945
 71. Uchwały Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 945
 72. Programy współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 939
 73. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 932
 74. Strategia rozwoju gminy
  Wyświetleń: 913
 75. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 911
 76. Zarządzenia Wójta 2020 r. (51-100)
  Wyświetleń: 901
 77. Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 891
 78. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 860
 79. Wachowska Beata
  Wyświetleń: 844
 80. Uchwały Rady Gminy do roku 2020
  Wyświetleń: 813
 81. Ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 811
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 798
 83. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 789
 84. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 754
 85. Protokoły z sesji Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 744
 86. Pobierz programy
  Wyświetleń: 725
 87. Informacja o środowisku
  Wyświetleń: 718
 88. Kluby radnych
  Wyświetleń: 710
 89. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 696
 90. Zarządzenia Wójta 2020 r. (1-50)
  Wyświetleń: 693
 91. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 687
 92. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 675
 93. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 670
 94. Zamówienia publiczne 2021 r.
  Wyświetleń: 670
 95. Plan pracy Rady Gminy na rok 2020.
  Wyświetleń: 659
 96. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 654
 97. Program współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 627
 98. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości"
  Wyświetleń: 609
 99. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 602
 100. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa
  Wyświetleń: 588
 101. TEST
  Wyświetleń: 587
 102. Sesje Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 577
 103. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara
  Wyświetleń: 575
 104. Komisje Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 574
 105. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń w formule "zaprojektuj i wybuduj"
  Wyświetleń: 562
 106. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
  Wyświetleń: 558
 107. Skład Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 545
 108. Test2
  Wyświetleń: 543
 109. Leśniak Janusz
  Wyświetleń: 542
 110. Plany pracy Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 532
 111. Sesje Rady Gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 531
 112. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie"
  Wyświetleń: 529
 113. Chamela Edward
  Wyświetleń: 527
 114. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 527
 115. Przetarg nieograniczony na realizacje zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły
  Wyświetleń: 521
 116. Zabawa Marek
  Wyświetleń: 519
 117. Obszarowe i okresowe oceny jakości wody na terenie gminy Przystajń wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
  Wyświetleń: 515
 118. Protokoły z sesji Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 514
 119. Kierat Aleksandra
  Wyświetleń: 509
 120. Małyska-Pilśniak Renata
  Wyświetleń: 507
 121. Drynda Marian
  Wyświetleń: 500
 122. Zamówienia publiczne poniżej 130 000,00 zł 2021
  Wyświetleń: 498
 123. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 497
 124. Jan Sas
  Wyświetleń: 493
 125. Maj-Desperak Aneta
  Wyświetleń: 493
 126. Piśniak Paweł
  Wyświetleń: 487
 127. Kotarska Ewa
  Wyświetleń: 486
 128. Leszczyński Bogusław
  Wyświetleń: 485
 129. Pilarz Jacek
  Wyświetleń: 485
 130. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń"
  Wyświetleń: 484
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego
  Wyświetleń: 480
 132. Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2020 roku
  Wyświetleń: 475
 133. Budżet gminy 2020 r.
  Wyświetleń: 474
 134. Wręczycki Remigiusz
  Wyświetleń: 463
 135. Rabenda Monika
  Wyświetleń: 462
 136. Bilans i sprawozdania jednostek za rok 2019
  Wyświetleń: 461
 137. Ogłoszenia BIP
  Wyświetleń: 459
 138. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 458
 139. II ogłoszenie na "Stanowisko d.s. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego".
  Wyświetleń: 453
 140. Marczak Zbigniew
  Wyświetleń: 453
 141. Paprotny Bogdan
  Wyświetleń: 451
 142. Plan zamówień publicznych na rok 2020.
  Wyświetleń: 451
 143. Kapuścik Henryka
  Wyświetleń: 445
 144. Uchwała Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie funkcjonowania aptek
  Wyświetleń: 436
 145. XVIII Sesja Rady Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 433
 146. Edward Chamela
  Wyświetleń: 420
 147. Kudlińska Gabriela
  Wyświetleń: 418
 148. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Dowóz uczniów do Szkół i Przedszkoli na terenie Gminy Przystajń w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 410
 149. Zenon Pilśniak
  Wyświetleń: 405
 150. Lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na stanowisko ds. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.
  Wyświetleń: 402
 151. Robert Bastrzyk
  Wyświetleń: 401
 152. Jacek Pilarz
  Wyświetleń: 400
 153. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2019
  Wyświetleń: 387
 154. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła+”.
  Wyświetleń: 382
 155. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i Krótkiej w miejscowości Przystajń
  Wyświetleń: 377
 156. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 373
 157. Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu gminy rok 2020
  Wyświetleń: 373
 158. Wersja archiwalna BIP
  Wyświetleń: 372
 159. Grzegorz Kierat
  Wyświetleń: 371
 160. Zbigniew Kmieć
  Wyświetleń: 370
 161. Janusz Leśniak
  Wyświetleń: 369
 162. Piśniak Alina
  Wyświetleń: 367
 163. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń
  Wyświetleń: 366
 164. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w gminie Przystajń
  Wyświetleń: 366
 165. Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  Wyświetleń: 365
 166. Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu
  Wyświetleń: 361
 167. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni ul. Targowa 6
  Wyświetleń: 360
 168. Waldemar Woźny
  Wyświetleń: 360
 169. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 358
 170. Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 357
 171. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców
  Wyświetleń: 356
 172. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia
  Wyświetleń: 355
 173. Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego w Podłężu Szlacheckim
  Wyświetleń: 352
 174. Zapytanie ofertowe 3
  Wyświetleń: 351
 175. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 348
 176. Przetarg nieograniczony na realizacje zadania “Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdegradowanego obiektu na cele Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni.” w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Wyświetleń: 347
 177. Stawki podatków lokalnych
  Wyświetleń: 347
 178. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 346
 179. Rada Gminy VII kadencja
  Wyświetleń: 346
 180. Rada Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 345
 181. Ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych 2020 r.
  Wyświetleń: 344
 182. Andrzej Tomziński
  Wyświetleń: 342
 183. Protokoły z sesji Rady Gminy 2019 r.
  Wyświetleń: 341
 184. Wyniki badań wody monitoring kontrolny marzec 2020
  Wyświetleń: 341
 185. Kluby radnych Rady Gminy VIII kadencji (2018-2023)
  Wyświetleń: 340
 186. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 338
 187. Józef Chrzęstek
  Wyświetleń: 337
 188. Zbigniew Marczak
  Wyświetleń: 337
 189. Remigiusz Wręczycki
  Wyświetleń: 336
 190. Henryka Kapuścik
  Wyświetleń: 329
 191. Zamówienia publiczne w trybie ustawy prawo zamówień publicznych
  Wyświetleń: 329
 192. Komisja Skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 328
 193. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń"
  Wyświetleń: 325
 194. Jadwiga Jelonek
  Wyświetleń: 322
 195. Informacja o jakości wody podawanej do picia
  Wyświetleń: 319
 196. Zdzisława Kulej
  Wyświetleń: 314
 197. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym “Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła+”.2
  Wyświetleń: 310
 198. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń
  Wyświetleń: 287
 199. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - dz. nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szl.
  Wyświetleń: 284
 200. Zarządzenia Wójta 2020 r. (od 101)
  Wyświetleń: 259
 201. Zarządzenia Wójta 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 202. Piśniak Alina
  Wyświetleń: 249
 203. Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 236
 204. XIX Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 233
 205. Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu „Pomagamy dzieciakom”
  Wyświetleń: 230
 206. Budżet Gminy na rok 2020 i WPF
  Wyświetleń: 227
 207. Uchwała nr XXI.157.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 223
 208. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń
  Wyświetleń: 219
 209. XX Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 204
 210. Wzory deklaracji i informacji podatkowych
  Wyświetleń: 203
 211. Zapytanie ofertowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara” - ETAP II
  Wyświetleń: 188
 212. Postanowienie o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora Groch - METAL Adam Grochowina - nałożenie obowiązku złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w m. Dąbrowa 71A na środowisko
  Wyświetleń: 185
 213. Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 179
 214. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń
  Wyświetleń: 179
 215. Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko
  Wyświetleń: 178
 216. Gospodarka odpadami komunalnymi - kopia
  Wyświetleń: 177
 217. Uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2020 i zmian WPF.
  Wyświetleń: 177
 218. RODO
  Wyświetleń: 176
 219. Plan zamówień publicznych na rok 2021
  Wyświetleń: 174
 220. Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń"
  Wyświetleń: 173
 221. Projekt "Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni"
  Wyświetleń: 169
 222. Zdalna Szkoła +
  Wyświetleń: 169
 223. XXI Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 158
 224. Program wspòłpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 152
 225. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek stanowiących własność Gminy Przystajń
  Wyświetleń: 152
 226. Zdalna Szkoła
  Wyświetleń: 152
 227. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2020/2021”
  Wyświetleń: 150
 228. Budżet gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 229. XXII sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 138
 230. Ogłoszenie o naborze - Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 231. XXIII Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 16 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 125
 232. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 123
 233. Ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych 2021 r.
  Wyświetleń: 123
 234. "Inicjatywa Sołecka" w 2020 roku - Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wrzosy-Brzeziny
  Wyświetleń: 118
 235. XXIV Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 109
 236. Projekt „Pomagamy dzieciakom”
  Wyświetleń: 97
 237. XXV Sesja Rady Gminy Przystajń zwołana na dzień 15 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 97
 238. Sesje Rady Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 89
 239. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 87
 240. Zapytanie ofertowe: Dostawy wodorotlenku sodu 20% (ługu sodowego) w 2021 roku
  Wyświetleń: 83
 241. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości Dz. nr ewid. 451/1 w Kostrzynie
  Wyświetleń: 81
 242. Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa"
  Wyświetleń: 64
 243. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przystajń ul. Szkolna oraz budowę wodociągu w m. Przystajń ul. Kwiatowa
  Wyświetleń: 61
 244. Protokoły z sesji Rady Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 245. Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji
  Wyświetleń: 48
 246. Uchwały Rady Gminy 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 247. Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni
  Wyświetleń: 43
 248. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni
  Wyświetleń: 43
Wersja XML