Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń  z/s Przystajń, ul. Częstochowska 5,  REGON: 000548689

pełni Zenon Kubat, adres poczty elektronicznej: zkido@onet.pl

Wersja XML