Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia rozwoju gminy

Strategia rozwoju gminy

PDFStrategia Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.pdf
PDFUchwała nr XIV.147.2016 w sprawie strategii .pdf
 

Wersja XML