Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje środowiskowe

Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach wydania decyzji środowiskowej dla zmiany sposobu użytkowania warsztatu napraw samochodów na stację demontażu pojazdów w m. Michalinów, działka nr ewid. 46/4

PDFObwieszczenie o przystąpieniu dz nr 46.4 Michalinów.pdf


Decyzja - środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów w Dąbrowie 71A gmina Przystajń na działce o nr ewid. 388/1 obręb Dąbrowa

PDFDecyzja przetwarzanie odpadów Dąbrowa.pdf


Obwieszczenie - Wójt Gminy Przystajń zawiadamia, że została wydana decyzja RI-PŚ.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania warsztatu napraw samochodów na stacje demontażu pojazdów w miejscowości Michalinów” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 46/6 obręb Michalinów.

PDFObwieszczenie.pdf 

Wersja XML