Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty UE

Projekty UE zrealizowane przed 2020 r.


Projekt "Kreatorzy przyszłości"


Projekt "Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni"


Montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach użyteczności publicznej w Gminie Przystajń


Projekt "Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni"


Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń"


Wersja XML