Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole

Wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Przystajń za okres od 1 stycznia 2015 r. do 7 czerwca 2019 r.

PDFWystąpienie pokontrolne RIO.pdf 


Zalecenia pokontrolne dot. kontroli zasobu i funkcjonowania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Przystajń.

PDFZalecenia pokontrolne archiwum.pdf
 


 

Wersja XML