Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie"

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


PDFProjekt budowlany Opis.pdf


RARProjekt budowlany Część rysunkowa.rar


PDFSpecyfikacje Techniczne WiOR.pdf


PDFPrzedmiar.pdf


DOCXZałaczniki edytowalne.docx


 

Wersja XML