Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów

Wójt Gminy Przystajń informuje, że wyłożone są do publicznego wglądu Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przystajń,  w okresie od 8.06.2020 r. do  8.08.2020 r.  Plany te udostępnione są wyłącznie w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń: bip.gminaprzystajn.pl; zakładka: Urząd Gminy Przystajń/Ogłoszenia własne. Uproszczone Plany Urządzenia Lasów będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Uwagi do Planu można zgłaszać listownie na adres Urzędu Gminy Przystajń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: .

Instrukcja czytania dokumentów i druk do składania uwag i zastrzeżeń w poniższych plikach.

PDFInstrukcja czytania dokumentów DOCXDruk do składania uwag i zastrzeżeń

W sprawach Planów kontakt: Urząd Gminy Przystajń, tel. 34-3191154 w. 111.


Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Antonów

PDF0001_ANTONOW_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0001_ANTONOW_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0001-Antonów_RODO.pdf


Bagna

PDF0002_BAGNA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0002_BAGNA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0002-Bagna_RODO.pdf


Bór Zajaciński

PDF0003_BOR_ZAJACINSKI_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0003_BOR_ZAJACINSKI_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0003-Bór_Zajaciński_RODO.pdf


Brzeziny

PDF0004_BRZEZINY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0004_BRZEZINY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0004-Brzeziny_RODO.pdf


Dąbrowa

PDF0005_DABROWA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0005_DABROWA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0005-Dąbrowa_RODO.pdf


Górki

PDF0006_GORKI_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0006_GORKI_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0006-Górki_RODO.pdf


Kamińsko

PDF0007_KAMINSKO_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0007_KAMINSKO_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0007-Kamińsko_RODO.pdf


Kostrzyna

PDF0008_KOSTRZYNA_I_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0008_KOSTRZYNA_I_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0008-Kostrzyna_I_RODO.pdf


Kuźnica Nowa

PDF0009_KUZNICA_NOWA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0009_KUZNICA_NOWA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0009-Kuźnica_Nowa_RODO.pdf


Kuźnica Stara

PDF0010_KUZNICA_STARA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0010_KUZNICA_STARA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0010-Kuźnica_Stara_RODO.pdf


Ługi-Radły

PDF0011_LUGI_RADLY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0011_LUGI_RADLY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0011-Ługi_Radły_RODO.pdf


Michalinów

PDF0012_MICHALINOW_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0012_MICHALINOW_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0012-Michalinów_RODO.pdf


Mrówczak

PDF0013_MROWCZAK_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0013_MROWCZAK_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0013-Mrówczak_RODO.pdf


Podłęże Szlacheckie

PDF0014_PODLEZE_SZLACHECKIE_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0014_PODLEZE_SZLACHECKIE_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0014-Podłęże_Szlacheckie_RODO.pdf


Przystajń

PDF0015_PRZYSTAJN_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0015_PRZYSTAJN_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0015-Przystajń_RODO.pdf


Siekierowizna

PDF0016_SIEKIEROWIZNA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0016_SIEKIEROWIZNA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0016-Siekierowizna_RODO.pdf


Stany

PDF0017_STANY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0017_STANY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0017-Stany_RODO.pdf


Wilcza Góra

PDF0018_WILCZA_GORA_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0018_WILCZA_GORA_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0018-Wilcza_Góra_RODO.pdf


Wrzosy

PDF0019_WRZOSY_MAPA_PRZEGLADOWA.pdf
TIF0019_WRZOSY_MAPA_PRZEGLADOWA.tif
PDF06-082-0019-Wrzosy_RODO.pdf


 

Wersja XML