Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na realizacje zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


RARDokumentacja projektowa.rar


PDFPrzedmiar robót.pdf


PDFSTWiOR.pdf


DOCZałączniki edytowalne.doc


 


 

 

Wersja XML