Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Przystajń

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFOgłoszenie o wyniku postępowania.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFWyjaśnienia do przetargu.pdf


PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


XLSXZałącznik nr 1d do SIWZ, 10.11.2020.xlsx


DOCXZałączniki edytowalne.docx
 

Wersja XML