Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z-ca Wójta / Sekretarz

mgr inż. Agnieszka Zabawa – Z-ca Wójta Gminy Przystajń, Sekretarz Gminy Przystajń

kontakt: tel. 319-11-54 w.120,  e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

Wersja XML